Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Thảo

Danh sách nhà thuốc:

STT Nhà thuốc Địa chỉ SĐT

Danh sách nhà thuốc tại Hải Phòng

1 HTHải Phòng 243 Tôn Đức Thắng 0945061337
2 HTHải Phòng 262 trần nguyên Hãn 01655767784
3 HTHải Phòng 114 Cầu Đất 0904678337
4 HT Hải Phòng số 2 Tô Hiệu 0979795088
5 HTHải Phòng 378 Ngô Gia Tự 313728381
6 HTHải Phòng 115 Trung Hanh 0912465624
7 HTHải Phòng 214 Ngô Gia Tự 0902236578
8 HTHải Phòng 130 Phương Lưu 313376398
9 HTHải Phòng 14/32 Hùng Duệ Vương 313525259
10 HTHải Phòng 60 Hoàng Vân Thụ 0166636759
11 HTHải Phòng 37 Hàm Nghi 0983851128
12 HTHải Phòng 85 Nguyễn Công Trứ 912555727
13 HTHải Phòng 122 An Đà Nội 313739783
14 HTHải Phòng 956 Tôn Đức Thắng 313540956
15 HTHải Phòng Số 2 Điện Biên Phủ 313686234
16 HTHải Phòng số 2 Tô Hiệu 0917687182
17 HTHải Phòng 240 Miếu 2 Xã 313763422
18 HTHải Phòng Chợ Vạn Mỹ 313753308
19 HTHải Phòng 71 Điện Biên Phủ 0904419589
20 HTHải Phòng 16 Lý Hồng Nhật 0936296966
Designed by iColor.vn